Actief omgaan met incidenten

De zorgprofessional:

Toont kennis, vaardigheden en houdingen met betrekking tot veiligheid in de dagelijkse praktijk door veilig werken en te blijven leren.

En laat dat als volgt zien:
 

  • (H)erkent (bijna)incidenten, zowel die met als zonder onbedoelde schade tot gevolg.
  • Voorkomt of beperkt onbedoelde zorggerelateerde schade aan de patiënt na een incident en reageert actief op directe risicovolle situaties voor patiënten en anderen die hiervan slachtoffer zijn.
  • Bespreekt de onbedoelde zorggerelateerde schade met de patiënt en/of familie tijdig en zo uitgebreid mogelijk conform wetgeving, professionele en/of richtlijnen van de organisatie.
  • Maakt waar het past excuses.
  • Maakt melding van en rapporteert (bijna) incidenten, zowel die met als zonder onbedoelde schade tot gevolg, binnen de instelling en in dossier.
  • Neemt verantwoordelijkheid voor en legt verantwoording af over het eigen professioneel handelen inclusief (bijna)incidenten.
  • Leert van incidenten door mee te werken aan complicatieregistratie, incidentanalyses, retro- en prospectieve risico-inventarisatie, actieve reflectie en veiligheidsoplossingen.
  • Bevordert een klimaat dat patiënten uitnodigt om incidenten te melden en klachten te uiten en gaat daar zorgvuldig mee om.

Praktijkvoorbeelden

Multidiscipliniar, op/voor de werkvloer

 

Heeft u ook een goed voorbeeld van een leertraject of –middel? Upload dit via het webformulier voor 'praktijkvoorbeelden van veiligheidsleren'