Iedereen die in de zorg werkt, moet leren risicobewust te zijn en patiëntveilig te denken en te handelen in de praktijk. Zo wordt de kans op onbedoelde schade aan een patiënt zo klein mogelijk. Competent worden in patiëntveiligheid start in het onderwijs, komt terug op de werkvloer en wordt herhaald in alle cursussen en extra opleidingen die zorgprofessionals volgen. Om dit voor elkaar te krijgen werken zorg- en onderwijsprofessionals met de NFU, NVZ, V&VN en OMS samen in het VMS-project Patiëntveiligheid in onderwijs & opleiding. Omdat iedere zorgprofessional moet kunnen zeggen: "Ik werk hier veilig, of ik werk hier niet.

Wat moet je kunnen om patiëntveilig te werken?

Om patiëntveilig te kunnen werken moeten zorgprofessionals bekwaam worden in zes basiscompetenties/competentiegebieden:


Bijdragen aan patiÃÆâ€Ã¢â€žÂ¢ÃƒÃ†Ãƒ¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’†ÃƒƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢ÃƒÆ’ƒÃ¢â‚¬ ÃƒÆ’ƒÆ’¢â‚¬â„¢ÃƒÃ†Ãƒ¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’‚¢ÃƒÃ‚¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚¬ ÃƒÆ’ƒÆ’ƒÃ†Ãƒ¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’†ÃƒƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢ÃƒÆ’ƒÃ¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚¢ÃƒÃ†Ãƒ¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’‚¢ÃƒÃ‚¢Ã¢â€šÂ¬Ã…¡ÃƒÃ¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚¬ÃƒÃ†Ãƒ¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’‚¢ÃƒÃ‚¢Ã¢â€šÂ¬Ã…¾ÃƒÃ¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚¢ÃƒÃ†Ãƒ¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’†ÃƒƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢ÃƒÆ’ƒÃ¢â‚¬ ÃƒÆ’ƒÆ’¢â‚¬â„¢ÃƒÃ†Ãƒ¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’¢â‚¬ ÃƒÆ’ƒÆ’ƒÃ‚¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢ÃƒÃ†Ãƒ¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’†ÃƒƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢ÃƒÆ’ƒÃ¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚¢ÃƒÃ†Ãƒ¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’‚¢ÃƒÃ‚¢Ã¢â€šÂ¬Ã…¡ÃƒÃ¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚¬ÃƒÃ†Ãƒ¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’¢â‚¬Â¦ÃƒÃ¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚¡ÃƒÃ†Ãƒ¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’†ÃƒƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢ÃƒÆ’ƒÃ¢â‚¬ ÃƒÆ’ƒÆ’¢â‚¬â„¢ÃƒÃ†Ãƒ¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’‚¢ÃƒÃ‚¢Ã¢â‚¬Å¡Ã‚¬ÃƒÃ¢â‚¬Â¦Ãƒâ€šÃ‚¡ÃƒÃ†Ãƒ¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’†ÃƒƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢ÃƒÆ’ƒÃ‚¢Ã¢â€šÂ¬Ã…¡ÃƒÃ†Ãƒ¢â‚¬â„¢ÃƒÆ’¢â‚¬Å¡ÃƒÃ¢â‚¬Å¡Ãƒâ€šÃ‚«ntveiligheidscultuur

Bijdragen aan patiëntveiligheidscultuur

Toont kennis, vaardigheden en houdingen met betrekking tot veiligheid in de dagelijkse praktijk door veilig werken en te blijven leren.

Multidisciplinair samenwerken

Multidisciplinair samenwerken

Werkt efficiënt en doelgericht samen in een multidisciplinair team om patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg te optimaliseren.

Patientveilig communiceren

Patiëntveilig communiceren

Verbetert patiëntveiligheid door een heldere en open communicatie zowel met collega’s als met de patiënt en zijn omgeving

risicobewust handelen

Risicobewust handelen

Anticipeert en krijgt grip op mogelijke risicovolle situaties voor patiënten met aandacht voor het systeem waarbinnen wordt gewerkt
 

risicobewust handelen

Optimaliseren van menselijke- en omgevingsfactoren

Optimaliseert patiëntveiligheid door het (h)erkennen van verbanden tussen menselijk functioneren en omgevingskenmerken, techniek, taken en organisatie.

actief omgaan met incidenten

Actief omgaan met incidenten

(H)erkent (bijna) incidenten en reageert adequaat om schade voor de patiënt te beperken, openheid te bieden en herhaling te voorkomen.


Onder


Artikelen

Bekijk het nieuwsarchief

Praktijkvoorbeelden van veiligheidsleren

Voorbeeld insturen

Mevr. Dhr.
captcha
Of upload een pdf-bestand met uw praktijkvoorbeeld
Sleep hier een bestand naar toe of